Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 21 do 28 lutego potrwa tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" od 21 do 28 lutego osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy czy informacji ze strony policji mogą zgłaszać się do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 22, oraz do komisariatów podległych KMP w Jeleniej Górze w godzinach od 8:00 do 15:00. Dyżury o charakterze interdyscyplinarnym mają na celu udzielenie pomocy ofiarom przestępstw, poinformowanie o przysługujących im prawach, jak również przekazanie informacji o działających w Jeleniej Górze i na terenie powiatu jeleniogórskiego instytucjach udzielających pomocy.

Osobą pokrzywdzonym przestępstwem, bezpłatnych porad prawnych będą udzielali również asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, zainteresowani uzyskaniem porady w w/w zakresie mogą je uzyskać w dniu 21 lutego 2020 roku (piątek) oraz w dniach od 24 do 28 lutego 2020 roku (poniedziałek-piątek) w godzinach 10:00-12:00

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach

Szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko asystenta rodziny

Klauzyla informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na asystenta rodziny”, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowice ul. Szkolna 4, w terminie do dnia 26.02.2020 r.

Nabór uczestników do „Klubu Senior+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+”

senior-plus-logo

Czytaj więcej: Nabór uczestników do „Klubu Senior+”

Zapytanie cenowe - usługa schronienie dla bezdomnych kobiet

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach ul. Kryształowa 49A
w imieniu Gminy Miejskiej Piechowice zaprasza do złożenia ofert na:
usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

 

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

NABÓR NA STANOWISKO DS. FUDNUSZU ALIMENTACYJNEGO I KDR

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH
ogłasza konkurs na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach

Szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach , 58-573 Piechowice ul. Kryształowa 49A lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny”, w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r. do godz. 9:00

Zapytanie cenowe - usługa schronienia dla osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach ul. Kryształowa 49A
zaprasza do złożenia ofert na:
Usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim
miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Zapytanie cenowe - usługa schronienia dla bezdomnych kobiet

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach, ul. Kryształowa 49A
zaprasza do złożenia ofert na:
Usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim
miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Zapytanie cenowe - indywidualna pomoc psychologiczna dla klientów MOPS oraz ZI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
Indywidualna pomoc psychologiczna dla klientów
MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Indywidualna pomoc psychologiczna dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Zapytanie cenowe - porady prawne dla klientów MOPS oraz ZI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
porady prawne dla klientów
MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Porady prawne dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Zapytanie cenowe - indywidualna pomoc terapeutyczna dla klientów MOPS oraz ZI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
Indywidualna pomoc terapeutyczna dla klientów
MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Indywidualna pomoc terapeutyczna dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

do góry
Projekt i wykonanie INESA