Realizacja projektu Nasza szansa - 2010

W bieżącym roku, podobnie jak w latach u biegłych Ośrodek starał się o środki w ramach priorytetu VII i w chwili obecnej uzyskaliśmy dotację w wysokości 107 698,00 złotych. Jednak ze względu na duże zainteresowanie zdobywaniem nowych kompetencji wśród klientów MOPS staramy się o środki w ramach realokacji.
Projektem objętych zostało 12 osób, które obecnie uczęszczają na warsztaty  rozwoju osobistego oraz kurs języka niemieckiego. Po przerwie wakacyjnej osoby zostaną podzielone na dwie grupy; jedna grupa zostanie przeszkolona na opiekuna osoby starszej, a osoby z drugiej grupy przejdą kurs prawa jazdy kategorii B. Kursanci zostali objęci badaniami lekarza specjalisty, który zatwierdził możliwość wzięcia udziału w zajęciach praktycznych, poza tym osoby sumiennie uczęszczające na zajęcia mogą liczyć na dodatkowe pomoc finansową. Wszyscy kursanci mogą liczyć na pomoc i wsparcie pracowników socjalnych.


Pragniemy, żeby osoby biorące udział w projekcie nie tylko przestały być zagrożone wykluczeniem społecznym, ale aby mogły poruszać się po współczesnym rynku pracy , świadomie kreując swoją karierę, w tym również by odnalazły się w społeczeństwie informatycznym, dlatego kursanci zaznajamiają się z komputerem. Środki z realokacji planujemy przeznaczyć na przygotowanie ich do poruszania się po niestabilnym i wysokokonkurencyjnym rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej wychodząc z założenia, że w poszukiwaniu pracy ważne są nie tylko posiadane umiejętności, ale również świadomość swojej wartości jako człowieka i pracownika.

do góry
Projekt i wykonanie INESA