Bezpłatne porady prawne

Szanowni Państwo -  informujemy o możliwości korzystania przez mieszkańców Miasta Piechowice z indywidualnego doradztwa prawnego, konsultacji oraz sporządzania pism w zakresie m.in.

  • prawa i postępowania cywilnego,
  • prawa rodzinnego (obowiązek alimentacyjny, pisma procesowe w sprawach z zakresu stosunków małżeńskich i alimentacyjnych, umowy majątkowe małżeńskie),
  • prawa ubezpieczeń społecznych (sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w postępowaniu sądowym, odwołania od decyzji organów rentowych - doradztwo prawne, konsultacje oraz sporządzanie pism z zakresu ubezpieczeń społecznych,  w szczególności z zakresu zaskarżania decyzji organów rentowych, poradnictwo z zakresu spraw emerytalno – rentowych),
  • prawa pracy (stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy, ochrona wynagrodzenia za pracę, roszczenia pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa, dochodzenie roszczeń z tytułu stosunku pracy w postępowaniu sądowym),
  • sądowego postępowania egzekucyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji, doradztwo, konsultacje i sporządzanie pism,
  • najmu lokali i ochrony praw lokatorów (ustawa o własności lokali i inne z zakresu nieruchomości lokalowych - doradztwo prawne i konsultacje w szczególności w zakresie praw i obowiązków właścicieli lokali, najemców, ochrony praw lokatorów).

 

Porady są realizowane w każdą środę (w przypadku dnia wolnego od pracy w kolejny dzień roboczy), w godz. od 8:30 do 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach przy ul. Kryształowej 49, sala nr 7 (parter).

Serdecznie zapraszamy.

Porady są realizowane na podstawie umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piechowicach, ul. Boczna 15, 58-573 Piechowice. W sprawie uwag dot. realizacji zadania prosimy o kontakt osobiście, w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr. 75 62 999 54. Pracownicy Ośrodka nie ustalają terminów wizyt.

do góry
Projekt i wykonanie INESA