Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że od dnia 01-01-2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta dla rodziców będzie wydawana dożywotnio.

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej jest bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiającym rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługujących im zniżek.

Czytaj więce o Karcie Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej i elektronicznej

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od

dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci ­ do 18 roku życia lub

do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty

kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Kto jest rodziną wielodzietną?

Rodzina wielodzietna to taka rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2. w wieku do ukończenia 25. roku życia ­ w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3. bez ograniczeń wiekowych ­ w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu

niepełnosprawności.

Co zrobić, aby otrzymać kartę dużej rodziny?

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach. Druki wniosku dostępne są w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku?

Do wniosku należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

1. w przypadku rodzica – dowód tożsamości ze zdjęciem,

2. w przypadku dzieci do lat 6 – akt urodzenia,

3. w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualna legitymacja szkolna,

4. w przypadku osób uczących się powyżej 18 roku życia – legitymację z placówki edukacyjnej lub inny dokument potwierdzający

kontynuowanie nauki,

5. w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej bądź ustanowienie

opiekuna prawnego.

Składanie wniosków:

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach, przy ul.

Żymierskiego 49a w dniach:

• poniedziałek: 8.00 – 16.00

• wtorek – piątek : 8.00 – 15.30

do góry
Projekt i wykonanie INESA