Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski-Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Boczna 15 (budynek ZUK) w Piechowicach.

W Placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych (przyznanie świadczeń, opieka społeczna) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO na podstawie:
    • Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej,
    • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
    • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
    • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
    • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
    • Ustawy z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
    • Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
    • Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. O postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
    • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny ,
    • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
    • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
    • Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 10 lat od zakończenia działań zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym przy udzielaniu pomocy społecznej takim jak Szkoły, Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej, Ośrodki Zdrowia, Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania możliwości uzyskania świadczeń. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych. 

do góry
Projekt i wykonanie INESA