Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO KSIĘGOWY

Szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko księgowego

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach przy ul. Szkolnej 4 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego" umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  22.02.2019 r.

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach przy ul. Szkolnej 4 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko - pracownik socjalny" umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  01.02.2019 r.

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO KSIĘGOWY

Szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko księgowego

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach przy ul. Szkolnej 4 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego" umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  01.02.2019 r.

Zapytanie cenowe - schronienia dla bezdomnych kobiet

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach ul. Kryształowa 49A
zaprasza do złożenia ofert na:
Usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim
miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Spotkania z Radcą Prawnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że Radca Prawny będzie przyjmować mieszkańców Gminy Piechowice w każdą środę w godzinach od 8.00 do 11.00.

Karta Dużej Rodziny - zmiany

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że od dnia 01-01-2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta dla rodziców będzie wydawana dożywotnio.

Zapytanie cenowe - schronienia dla osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach ul. Kryształowa 49A
zaprasza do złożenia ofert na:
Usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim
miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

 

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Zapytanie ofertowe - obiady dla uczniów - przedłużony czas składania ofert

W związku z brakiem złożonych ofert na zapytanie ofertowe na zadanie „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych z kompotem dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach w okresie 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r.„ Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach przedłuża czas składania ofert do 10.01.2019 roku. Obiady wydawane były by od 14.01.2019 roku.

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych z kompotem dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach w okresie 14.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wyniki wyboru na stanowisko pracownika socjalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko pracownika socjalnego został wybrany kandydat, który spełnił wymagania formalne i merytoryczne oraz przeszedł pozytywnie test oraz rozmowę kwalifikacyjną Pani Joanna z Jeleniej Góry

Zapytanie ofertowe - obiady dla uczniów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach zwraca się z zapytaniem
o podanie oferty cenowej na realizację zadania pn.:

Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych z kompotem dla uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach
w okresie 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych z kompotem dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach w okresie 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Oferty należy składać w tymczasowej siedzibie MOPS Piechowice ul. Szkolna 4 na załączonym druku wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie warunków w terminie do 27.12.2018 roku do godziny 9:00.

do góry
Projekt i wykonanie INESA