Aktualności

Dodatek osłonowy - przyjmowanie wniosków

Z dniem 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach.

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy - przyjmowanie wniosków

Zarządzenie o dniu wolnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach w dniu 7 stycznia 2022 będzie nieczynny.

Zawiadomienie o wyborze oferty - porady prawne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zawiadamia o wyborze oferty na zadanie pn.:
porady prawne dla klientów
MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Szczegóły wyboru oferty na zadanie pn.: Porady prawne dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

Zawiadomienie o wyborze oferty - obsługa prawna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zawiadamia o wyborze oferty na zadanie pn.:
obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach

Szczegóły wyboru ofertya na zadanie pn.: Obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach

Zarządzenie o zamknięciu

Zarządzenie o zamknięciu MOPS Piechowice w dniu 31 styczeń 2021

Zarządzenie o dniu wolnym

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w MOPS Piechowice

Zapytanie cenowe - usługa schronienie dla bezdomnych kobiet

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach ul. Kryształowa 49A
w imieniu Gminy Miejskiej Piechowice zaprasza do złożenia ofert na:
usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania
była Gmina Miejska Piechowice

 

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Usługa schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Zapytanie cenowe - usługa schronienia dla osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
usługa schronienia dla osób bezdomnych,
których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

 

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice

Wyniki zapytania cenowego - usługa schronienie dla bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że postępowanie w sprawie wyłonienia oferenta na usługę schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice / schronienia dla osób bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miejska Piechowice zostaje unieważnione z powodu braku oferenta, którego oferta cenowa mieści się w budżecie Ośrodka otrzymanym na ten cel.

Zapytanie cenowe - obsługa prawna MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach

Szczegóły zapytania na zadanie pn.: Obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach

do góry
Projekt i wykonanie INESA