Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs języka niemieckiego - podstawowy

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs przedłużania i stylizacji paznokci

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs masażu klasycznego

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych z kompotem
dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach
w okresie 12.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pomoc poszkodowanym

Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu informuje...

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!

 

Czytaj więcej: Pomoc poszkodowanym

Rusza projekt "Opiekun z klasą"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

informuje o projekcie pn.:

OPIEKUN Z KLASĄ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Pegaz w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Regulamin projektu "Opiekun z klasą"

Formularz rekrutacyjny

ZAPYTANIE OFERTOWE - wyniki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że w ramach postępowania na wykonanie zadania pn. „porady prawne dla klientów MOPS Piechowice oraz Zespołu Interdyscyplinarnego” zostały złożone 3 oferty.

W postępowaniu wyłoniono wykonawcę:

Kancelaria Radcy Prawnego
Mateusz Dziurdzia
ul. Długa 2
58-100 Świdnica

 

z ceną ofertową 2 952,00 zł brutto

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs prawa jazdy kategorii „B” oraz „C”

W związku z brakiem ofert na w/w usługę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach przedłuża termin składnia ofert do dnia 14.08.2014 do godziny 15:00.

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs prawa jazdy kategorii „B” oraz „C”

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Kurs obsługi komputera - stopień podstawowy

Zobacz szczegóły oferty...

Umowa

do góry
Projekt i wykonanie INESA